kpb

Sroda czwartek rano - uroczysta premiera

Zapraszamy na specjalny pokaz filmu SRODA CZWARTEK RANO!

Uroczysta premiera fabularnego debiutu Grzegorza Packa odb?dzie si? w naszym kinie we wtorek, 5 lutego o godz. 20.30. Film opowiada o jednym dniu z ?ycia pary m?odych ludzi, którzy spotykaj? si? w rocznic? rozpocz?cia Powstania Warszawskiego.

W premierze wezm? udzia? twórcy filmu. Przybycie zapowiedzieli rezyser filmu, Grzegorz Pacek oraz aktorzy, Joanna Kulig i Pawel Tomaszewski!
 
A od 8 lutego zapraszamy na regularne pokazy filmu!


Bilety: 16 zl
(normalny), 13 zl (ulgowy)


SRODA CZWARTEK RANO | SRODA CZWARTEK RANO
rez. Grzegorz Pacek, Polska 2007, 71'

32. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 2007
Nagroda dla Joanny Kulig za debiut aktorskiFabularny debiut znanego z dokumentalnej twórczo?ci Grzegorza Packa - laureata m.in. Grand Prix Krakowskiego Festiwalu Filmowego w 2001 roku za film Jestem z?y, który zosta? tak?e zaliczony do 10 najlepszych obrazów w kategorii Current Affairs PRIX EUROPA.

Akcja jego pe?nometra?owego debiutu rozgrywa si? w ci?gu jednej doby w rocznic? Powstania Warszawskiego.

W ?rod? rano Tomek straci mieszkanie. Rozstanie si? z dziewczyn?. Zrani kogo?, kto go kocha. B?dzie mia? wypadek. Znajdzie si? w szpitalu. Nie poleci do Nowego Jorku. W ?rod? przed po?udniem pozna Teres?. W ci?gu dnia poka?? sobie swoj? Warszaw?. Za?o?? kilka masek. Odwiedz? kilka miejsc. W ?rod? wieczorem, tylko na chwil?, przestan? gra?. W ?rod? w nocy wynajm? hotelowy pokój. Tej nocy zdarzy si? co? wa?nego.

W czwartek rano niebo zawali si? im na g?ow?.

Zdj?cia do filmu wykona? Bogumi? Godfrejów (M?ska sprawa, Requiem, Z odzysku). Wyst?puj? m?odzi absolwenci krakowskiej PWST: Joanna Kulig (nagroda za najlepszy debiut aktorski na zesz?orocznym festiwalu w Gdyni) i Pawe? Tomaszewski.

Grzegorz Pacek przedstawia swój film: Dwoje m?odych "powsta?ców" w dzisiejszej Warszawie - mie?cie z bia?o czerwon? dziur? w brzuchu - rozci?gni?tym mi?dzy wspó?czesno?ci? a histori?, mi?dzy ?yciem a ?mierci?. K?ami?, nie mówi? prawdy, myl? tropy. Ich problemem jest czas. Dlaczego?

Trudno o prostsz? fabu??: ch?opak spotyka dziewczyn?, sp?dza z ni? dwadzie?cia czy trzydzie?ci godzin, kiedy przyjdzie pora rozstania oboje b?d? inni - lepsi, a na pewno bardziej dojrzali. Formu?a prosta, ale - zastanawiaj?ce - jak bardzo pojemna. W ci?gu niespe?na 80 minut debiutancki film ?roda czwartek rano Grzegorza Packa dotyka mnóstwa spraw - opowiada o m?odych, o starych, o stosunku obu pokole? do historii, pokazuje dzisiejsz? Warszaw? w ró?nych jej przejawach, podejmuje wa?kie kwestie etyczne, uczy mi?o?ci, ?ycia i ?mierci, a tak?e - nadawania ró?nym sprawom w?a?ciwego znaczenia. Konrad J. Zar?bski, Kino

Oficjalna strona filmu: www.srodaczwartekrano.pl


TRAILER:

Bookmark and Share

archiwum